کارخانه مقواسازی بروجن طعمه‌ حریق شد

آتش سوزی در کارخانه مقواسازی بروجن

رئیس شهرک‌های صنعتی شهرستان بروجن گفت: آتش‌سوزی کارخانه مقواسازی بروجن خسارت جانی نداشته است.

افشین ترنیان گفت: ساعت ۱۵ امروز کارخانه‌ مقواسازی بروجن طعمه‌ حریق شد.

رئیس شهرک‌های صنعتی شهرستان بروجن با اشاره به علت وقوع حادثه، بیان کرد: دپوی ضایعات آتش‌زا در فضای باز و برش‌کاری موجب جرقه دادن و آتش‌سوزی شده است.

وی افزود: در حال حاضر حجم حریق کمتر شده اما تاکنون به طور کامل مهار نشده است. رخ