کارشناس رژیم: احیای برجام وضع ما را بدتر خواهد کرد

در سفر پیش روی بایدن به خاورمیانه اولویت ایران نیست. خاورمیانه نیاز به یک رنسانس اساسی دارد. در هیچ منطقه ای مانند خاورمیانه اختلافات مرزی و ارضی وجود نداشته است.

عربستان در نهایت به صلح با اسراییل و روابط با این کشور مثل دیگر کشورهای عربی تن می دهد. زیرا گفت‌وگوهایی که میان دو کشور با وساطت امریکا در جریان است،به گونه ای است که می‌تواند ابتدا به برقراری روابط تجاری و سپس به ایجاد ساختار سیاسی و امنیتی جدید بین اسراییل و عربستان سعودی منجر شود. روندی که می‌تواند سیاست‌های خاورمیانه را با تغییر شکل اساسی مواجه کند و همچنین نقطه پایانی برای خصومت بین آنها در منطقه باشد. همین مساله خاورمیانه را وارد عصر جدیدی از تحولات خواهد کرد.

در واقع در سفر بایدن به منطقه، الویت رژیم ایران نیست و این سفر گوشزد اساسی به رژیم ایران است که روند خصومت با اسرائیل را متوقف کند. ژئوپلیتیک منطقه در حال پوست اندازی است و متغیرهای قدرت در سطح منطقه خلیج فارس به ضرر رقبای سنتی تغییر مسیر داده است. این مساله نشان می دهد که مسیر پر پیچ و خم دیپلماتیک پیش‌روی تهران در حال افزایش است.۲

تحلیل گر رژیم که طناب دار را بر گردن اخوندها در منطقه به خوبی میبیند معتقد است که تنها موفقیت رژیم در منطقه همکاریهای راهبردی با عراق و سوریه در مقابل امریکا و عربستان و ائتلافهای منطقه ای است که با توجه به فاصله های بوجود آمده میان بازوهای حمایتی رژیم ایران در عراق و سوریه و مشکلات تشدید شده اقتصادی در داخل ایران ، شرایط را سخت تر از گذشته کرده است.!!!!

وی میگوید حتی احیای برجام تازه مقدمه فشار های بیشتر و اصلی به رژیم است تا دشمنی با اسرائیل و نفوذ منطقه ای و برنامه موشکی ما را نیز بر سر میز میاورد این را باید توجه کنیم که برجام هرگز در پرونده هسته ای رژیم ایران خلاصه نمی شود.

وی با اعتراف به منفوریت رژیم در داخل ایران میگوید: ایران نه تنها نسبت تغییر رویکرد رفتاری همسایگان خود دچار فشار جدی است، بلکه بواسطه مغایرت برخی از سیاست های خارجی ایران با ذائقه بخشی قابل توجه از مردم در داخل نیز مواجه است.همین مساله بسترهای کافی برای تشدید فشار به ایران را در ابعاد مختلف فراهم می سازد.