کارشناس رژیم: توافق احتمالی در وین ضعیف‌تر از برجام ۲۰۱۵ خواهد بود

دیاکو حسینی که خود را کارشناس ارشد سیاست خارجی رژيم معرفی میکند معتقد است که ما نمیدانیم میان نمایندگان روسیه و امریکا بر سر ایران چه میگذرد؟ وی این توافق را ضعیف تر از برجام سال ۲۰۱۵میداند.

وی معتقد است مخالفان مذاکره مستقیم با امریکا میگویند این کار یک نوع امتیاز دادن به طرف غربی است. زیرا مذاکره رژیم با امریکا تنها در قالب برجام انجام میشد و بعد از خروج امریکا از برجام مذاکره مستقیم دوباره با امریکا به معنی مشروعیت بخشیدن به حضور امریکا در توافق هسته است.

نکته جالب اینجاست که ما تصور می کردیم که اگر مذاکره مستقیم انجام بگیرد، هماهنگ کننده ای که اقای مورا باشد وظیفه انتقال پیام ها را برعهده دارد. این اتفاق نیافتاد و همانطور که انتظارش میرفت کشورها به صورت منفرد با امریکا وارد گفتگو شدند. در این نوع رایزنی مشکلاتی وجود دارد. ما نمیدانیم در این مذاکراتی که ما در آن حضور نداریم چه حرف هایی زده می شود و چه داد و ستدهایی انجا میگیرد. به ویژه آنکه همه کشورهای درگیر در برجام، منافع مستقل از امریکا و تنش هایی با واشنگتن دارند. این ویژگی نباید از سوی ما مورد پذیرش قرار بگیرد چون منافع حیاتی ما و برداشته شدن تحریم ها را تحت نفوذ موضوعاتی قرار دهد که هیچ ارتباطی با ما ندارد.

وی افزود: آنچه خامنه ای به عنوان خط قرمز مشخص کرد عدم مذاکره مستقیم با امریکا خارج ازبرجام بود.!!!!! شکل و شمایلی تعیین کردند. این ابتکار دیپلمات ها بود که باید راهی راپیدا می کردند که مذاکره مستقیم باشد و در عین حال به معنای مشروعیت بخشیدن به امریکا هم نباشد. برای مثال یکی از راه ها این است که شکل میز باشد که نمایندگان ۴+۱ و ایران در یک طرف میز به عنوان کشورهای عضو برجام بنشینند و امریکا به عنوان طرف بیرون ازبرجام درطرف دیگر میز. 

وی در پایان گفت: فرض کنیم که مذاکرات وین شکست بخورد، ما هرگز نخواهیم فهمید این شکست به خاطر ناسازگاری منافع ایران و امریکا بوده یا انتقال نادرست و ناقص مطالبات ایران و امریکا به یکدیگر یا رایزنی های پشت پرده.

حتی اگر برجام احیا شود در این شرایط از برجام ۲۰۱۵ ضعیف تر خواهد بود و دلیلی وجود ندارد که جمهوری خواهان وقتی به قدرت برسند آن را به هم نزنند. ما باید تلاش کنیم به توافق برسیم و وقت خود را صرف جزییاتی که میدانیم امکان پذیر نیست تلف نکنیم.

مذاکره کنندگان در مخمصه تحقق شعارها از یک طرف و واقعیت های تلخ موجود از طرف دیگر گیر کنند. همین باعث می شود که آنها سراغ توافق نروند که منجر به زیر پا گذاشتن حرف های پیشین باشد. دولت دردوراهی قرار دارد. یک طرف طرفداران خودش است که از مسائل در زمین مذاکره اگاه نیستند و مساله دوم تامین منافع ملی که اقتضا می کند که ما به دنبال توافقی باشیم که به سرعت موفق شود و زمان لازم برای تنفس اقتصادی را برای ما ایجاد کند. خبرانلاین

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: