کارکنان مرکز فرهنگی ایران در سنگال خواستار «پرداخت حقوق پایمال شدۀ خود» هستند

کارکنان محلی مرکز فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکار پایتخت کشور آفریقائی سنگال که سه ماه پیش در پی بسته شدن این مرکز اخراج شده‌اند، خواستار پرداخت حقوق خویش بر اساس قوانین جاری در این کشور هستند. این ٤ کارمند محلی که بگفتۀ خود در مذاکره با رئیس مرکز فرهنگی و تلاش برای تماس با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال به نتیجه نرسیده‌اند، امروز در داکار با مقامات وزارت امور خارجۀ سنگال دیدار می‌کنند.

٤ کارمند محلی مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در داکار، با شرح چگونگی اخراج خود در برخی رسانه‌های سنگال، جمهوری اسلامی ایران را به عدم احترام به تعهدات و قراردادهای امضاءشده متهم کردند.

“بوباکار فال”، مسئول اداری پیشین مرکز فرهنگی ایران در سنگال، در حالی که ٣ همکار دیگر این مرکز وی را همراهی می‌کردند، دیروز دوشنبه ٧ ژانویه، در گفتگو با “تلویزیون اخبار داکار” گفت «امروز ما در موقعیت ناروشنی قرار داریم، زیرا از سه ماه پیش برای کسب حقوق خود تلاش می‌کنیم. سفارت جمهوری اسلامی ایران از پرداخت حقوق ما خودداری می‌کند. رئیس مرکز فرهنگی ایران در سنگال، حسن عصمتی، روز ٢٧ سپتامبر به ما اطلاع داد که این مرکز تعطیل می‌شود. فردای آن روز پایان کار ما را کتباً اعلام کرد و بیش از یک هفته بعد اطلاع داد که برای دریافت حقوقی که بر طبق قانون به ما تعلق می‌گیرد، با مشکل مالی روبروست و باید صبر کرد».
این مسئول اداری پیشین مرکز فرهنگی ایران در سنگال می‌گوید «ما به او فهماندیم که قراردادهای ما بر اساس قوانین سنگال منعقد شده و اجرای آنها بر پایۀ همین قوانین صورت می‌گیرد. اما آنها که خود امضاء کنندۀ این قراردادها هستند، می‌خواهند قوانین ایران را بر ما تحمیل کنند. رئیس مرکز فرهنگی بدون اینکه حقوق ما را پرداخت کند به تهران بازگشت. جالب اینست که آنها خود را جمهوری اسلامی می‌نامند و به سرنوشت کسانی که سال‌ها برای آنها کار کرده‌اند بی توجه هستند».

“بوباکار فال” تأکید می‌کند که «ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اسلام برای ایرانیان تنها حرف است. سفیر هم خود را پنهان می‌کند. مبارزۀ امروز ما برای همۀ سنگالی‌هائی است که برای جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند. هشدار می‌دهیم که اینان حقوق شما را [بدرستی] نمی‌پردازند. آنها به هیچ قانونی احترام نمی‌گذارند». رادیو فرانسه