کارگران ایرانی با کمتر از ۲۰دلار در ماه زندگی میکنند

در حالی که به گفته خود رژیم در بهمن ماه گذشته حداقل درامد یک خانواده ۵میلیون تومان در ماه باید باشد، تا بتواند مخارج ماهانه خود را تامین کند، اکنون این حداقل به ۷میلیون رسیده است و در حالیکه کارگران ایران در بهترین شرایط زیر ۳میلیون تومان درامد دارند

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: با قیمت امروز دلار، درآمد یک حداقلی‌بگیر کمتر از ۸۰ دلار در ماه است، یعنی سهم هر یک از اعضای خانواده چهار نفری کارگری ۲۰ دلار در ماه می‌شود، حال آنکه خط فقر مطلق درآمد روزانه یک تا دو دلار است.

ایلنا نوشت: “علیرضا حیدری در جواب این سوال که کارگران با دلار ۳۲ هزار تومانی چگونه زندگی می‌کنند؟ عنوان کرد که واقعیت این است که افزایش قیمت دلار تاثیر ملموسی بر زندگی اقشار مختلف جامعه اعم از کارگران و کارمندان دارد، به این صورت که هر گاه دلار گران شده شاهد بالا رفتن قیمت‌ها بوده‌ایم .

وی ادامه داد: “امسال با چانه‌زنی های اعضای کارگری شورای عالی کار توانستیم افزایش مزد ۲۶ درصدی را جایگزین افزایش ۲۱ درصدی کنیم و حق مسکن هم ۲۰۰ هزار تومان بیشتر شد. با این وجود، با قیمت امروز دلار درآمد یک حداقلی بگیر کمتر از ۸۰ دلار در ماه است، یعنی سهم هر یک از اعضای خانواده چهار نفری کارگری ۲۰ دلار در ماه می‌شود، حال آنکه خط فقر مطلق، درآمد روزانه یک تا دو دلار است.”

حیدری تصریح کرد: بر اساس محاسباتی که بهمن سال گذشته داشتیم هزینه حداقلی یک خانوار چیزی حدود پنج میلیون تومان در ماه بود. با افزایش حدود ۲.۵ برابری قیمت دلار، این هزینه به بیش از هفت میلیون تومان می‌رسد و حداقل حقوق حدود ۲۵ درصد مخارج را تامین می‌کند.