کارگران شهرداری امیدیه ماه‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند!!!!

کم درامد ترین قشر جامعه یعنی کارگران که واقعا با نان بخور و نمیر زندگی میکنند در امیدیه ماهها است که حقوق دریافت نکرده اند . شهرداری میگوید از شرکت نفت طلب دارد و شرکت نفت هم پول را نمیدهد.!!!!!

۲۸۰ کارگر شاعل در شهرداری امیدیه در استان خوزستان ماه‌هاست معوقات مزدی طلبکارند. به گفته کارگران، شهرداری از شرکت نفت بابت عوارض آلایندگی طلب انبوه دارد. 

بعضی از کارگران شهرداری امیدیه میگویند که شش ماه است حقوق نگرفته اند و نگرانی ما نیز هر ماه بیشتر میشود .

به نوشته ایلنا، ” مسئولان شهری همواره اذعان دارند که این واحد خدمات شهری چندین سال است در دریافت عوارض و بدهی‌های خود از ادارات بخش خصوصی و نهادهای دولتی دچار مشکل است.”

به گفته یکی از کارگران؛ “بخش عمده‌ای از طلب شهرداری به پرداخت نشدن عوارض آلایندگی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری مربوط است که از سال ۹۳ به تاخیر افتاده و کامل پرداخت نمی‌شود.

او با بیان اینکه در حال حاضر شش ماه معوقات مزدی طلبکاریم و شهرداری در زمینه پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبرو است.”

او در ادامه با بیان اینکه با توجه به بدهی سنگین شرکت نفت بعید می‌دانم شهردای بتواند به این زودی بدهی خود را بابت عوارض آلایندگی دریافت کند.

به گفته وی، باتوجه به اینکه مبلغ بدهی شرکت نفت به شهرداری هر ماه بیشتر می‌شود، بنابراین به دلیل پرداخت نکردن و پرداخت ناکافی بدهی‌ها به شهرداری کارگران به سختی اموراتشان را می‌گذرانند.