کارگران «هفت تپه»: تعیین دستمزد ناعادلانه است

درخواست کارگران «هفت تپه» از اعضای شورای عالی کار/ تعیین دستمزد بدون توجه به نرخ سبد معیشت ناعادلانه است

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با انتشار بیانیه‌ای، بر افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹، متناسب با قیمت سبد معیشت سال جاری تاکید کردند.

به گزارش ایلنا، در متن بیانیه کارگران هفت تپه آمده است: 

” متاسفانه هر ساله تصمیمات اتخاذ شده در خصوص میزان افزایش حقوق کام جامعه کارگری را تلخ نموده و باعث اختلاف شدید دستمزد کارگر و نرخ سبد معیشت شده است.

ما کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عمیقاً با تعیین دستمزد منطقه‌ای و مزد توافقی مخالف بوده و معتقدیم باتوجه به عدم‌ توازن عرضه و تقاضا در بازار اشتغال منجر به سوءاستفاده کارفرمایان و بهره‌کشی از کارگران خواهد شد و لازمه این موضوع را پذیرش حداقل دستمزد از سوی کارفرمایان می‌دانیم.

خواسته ما به‌طور واضح و روشن تعیین حداقل دستمزد بر اساس موضوع ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت بوده و شورای عالی کار می‌بایست با اولویت قرار دادن وضعیت معیشت کارگران به گونه‌ای تصمیم‌گیری نماید تا اجحافی که در سالیان متمادی صورت گرفته است را جبران نماید.

هرچند ترکیب شورای عالی کار را منصفانه نمی‌دانیم چراکه در یک ضلع این مثلث دولت به عنوان بزرگترین کارفرما با ابزار قدرت قرار گرفته و در ضلع دیگر این مثلث نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی با ابزار ثروت نشسته‌اند و در مقابل این دو نمایندگان کارگران بدون هیچگونه ابزاری قرار دارند.

لذا مجدداً اعلام می‌داریم که خواسته ما تعیین حداقل دستمزد بر اساس موضوع ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت سال جاری بوده که در کمتیه دستمزد شورای عالی کار مورد توافق هر سه گروه قرار گرفته است. هرگونه تصمیم بدون توجه به این موارد را ناعادلانه می‌دانیم.”