کانادا: ما رژیم ایران را رها نخواهیم کرد تا از پاسخگویی مطمئن شویم

چه کسی است که نداند و یا شک داشته باشد که هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶مسافر بیگناه بطور اگاهانه با موشک سپاه سرنگون شد. بعد از تقریبا یکسال و نیم هنوز هم رژیم جواب درستی به سوالات و درخواستهای کشورهای مختلف و خانواده های جانباختگان نداده است. تنها کار رژیم، تهدید خانواده های جانباختگان در کانادا و ایران بوده است.

در اخرین واکنش به سقوط هواپیما، وزیر خارجه کانادا ، مارک گارنو وزیر خارجه کانادا  در کمیته‌ای پارلمانی گفت: “باید صادقانه بگویم که رفتار دولت ایران در ۱۵ ماه گذشته خلاف وجدان بوده و ما آنها را رها نخواهیم کرد تا از پاسخگویی مطمئن شویم.” گارنو گفت که تهران تازه بعد از ماه‌ها فشار حاضر به تحویل دستگاه‌های ضبط داده‌های پرواز هواپیما برای تحلیل مستقل شد و افزود ایران هنوز توضیح نداده است که چرا آسمان خود را در شب حادثه نبسته بود.
همچنین مارک گارنو و عمر الغبرا وزرای خارجه و حمل و نقل کانادا  در بیانیه‌ای گفتند که گزارش ایران “برای پاسخ دادن به سوالات اساسی درباره اینکه واقعا چه اتفاقی افتاد هیچ تلاشی نمی‌کند، ناقص به نظر می‌رسد و هیچ فکت یا شواهد ملموسی در آن وجود ندارد.”