کانون های شورشی، زاده سیمرغ رهایی، تنها امید مرغ پرکنده ایران زمین

استالین دیکتاتور روسيه در سال ١٩٥١ در یکی از جلسات خواست برایش مرغی بیاورند. او مرغ را گرفت ودر حالی که با یک دست گلوی مرغ را فشارمی داد وبا دست دیگر پرهایش را می کند.

 مرغ از درد فریاد می زد وسعی می کرد از هر راه ممکن فرار کند.

دستان استالین برای او خیلی قوی بود. استالین بدون هیچ مشکلی توانست همه پرهای مرغ را بکند. 

سپس به یارانش گفت: “حالا ببینید چه اتفاقی می‌افتد”.

 او مرغ را روی زمین گذاشت وچند دانه گندم جلوی او پاشید واز او دور شد. آن ها در کمال تعجب دیدند که مرغ بیچاره در حال درد وخونریزی او را دنبال می کند.

استالین با دانه‌های گندم، مرغ را به هر گوشه از اتاق بسمت خود می‌ کشید. در همه این مراحل مرغ دائم او را تعقیب می‌ کرد وقدم به قدم همراه او بود!

در این مرحله استالین به دستیارانش که شگفت زده شده بودند گفت: 

مشاهده می‌کنید که مرغ با وجود تحملِ تمام دردهایی که من برایش ایجاد کردم؛ به دنبال من می‌آید. اوگفت: أحمقها به همین راحتی اداره می‌شوند!

داستان مرغ پرکنده استالین 

 بیش ازصد سال است که ایران مرغ پرکنده ای شده است که توسط دیکتاتوری شاه و شیخ امروز به خاک سیاه نشسته و پرکنده و رنجور به دنبال دانه این طرف وآن طرف کشیده می شود.

  در ۴۳ سال اخیر آخوندها با شیوه های وحشیانه تری به جان مردم ایران افتادند که در حین أحمق جلوه دادن مردم ایران بتوانند شجاعت وجرآت را از آنان بگیرند.

عده ای را به جلا وطن وهجرت وا داشتند وآزادی خواهان ونسل جوان انقلابی با آرزوهای شیرین آزادی واستقلال ایران را که از جوخه های اعدام شاه رهایی یافته بودند، به طناب های دار خمینی ”ولیعهد شاه ” ودنبالچه اش خامنه ای سپردند.

هدف دیکتاتورها واستعمار نه تنها تحمیق مرغ پرکنده ایران بلکه تربیت بزدل ها وترسوها بود. امروز نقش کانون ها ی شورشی برجسته وضرورت هستی شان هویدا می شود. 

مرغ پرکنده ایران زمین در۴۳ سال اخیر

خمینی ،معرف اسلام ارتجاعی که توسط استعمار به ایران آورده شده بود، پرکندن مرغ ایران را در۲۴ بهمن ۱۳۵۷ با حکمی به صادق خلخالی (یکی از مریدان خمینی در قساوت و درنده خویی ) به عنوان ”حاکم شرع دادگاه های انقلاب ” آغاز کرد.

رژیم جهل و جنایت خمینی ، جنایات ۴۳ ساله اش را از نخستین روزهای پس ازانقلاب ۵۷ با اعدام وابستگان به حکومت سابق بدون دادگاه عادلانه  شروع کرد. (چنانچه از کشتار در سینما رکس آبادان بگذریم) 

 هیچکس نمی دانست که این اعدام ها، مقدمه‌ ای برای شروع اعدام نیروهای انقلابی و مردم عادی است! اما خمینی می ‌دانست که برای کشتارهای بعدی نیاز به کشتارهای مقدماتی  دارد و شروع به کندن پرهای مرغی کرد که نامش ایران بود.

خلخالی در تابستان ۵۸ به عنوان «حاکم شرع» راهی کردستان شد و به قتل عام مردم کردستان پرداخت. 

در طول ماه های مرداد و شهریور۵۸، درحالی که نیروهای سپاه وارد شهرهای کردستان شده بودند، خلخالی برای چندین هفته به محاکمه مردان، زنان، و پسران که بدون هیچگونه «حکم جلب» و یا اتهامی، دستگیر شده بودند، پرداخت. جرائم آنان ”مفسد فی الارض و حمایت از ” احزاب سیاسی کرد” بود که متهم و به جوخه های اعدام سپرده  می شدند.

به همین شکل در شهرهای دیگر ایران پرهای مرغ ایران درحال کندن و جیغ و فغان مرغ به آسمان …درضمن حکم تجاوز به زندانیان زن و مرد طی بازجویی به منظور گرفتن اعتراف ازطرف خلخالی مجاز عنوان شده بود.

رژیم همزمان در تهران و شهرهای مختلف کشور توسط  چماق داران به جان هواداران مجاهدین خلق ونیروهای انقلابی و مردمی می افتادند. در طول ۲۷ ماه فعالیت سیاسی مجاهدین حدود ۵۴ تن از آنها حین فروش کتاب و نشریه بدست چماقدارهای خمینی به شهادت رسیدند که درمیان آنها نوجوانان دانش آموز نیز وجود داشتند.

خمینی درآن روزها چنان شروع به فشردن گلوی مرغ ایران کرده بود که رهبر مجاهدین خلق، مسعود رجوی در سخنرانی تاریخی در میتینگ امجدیه تهران در روز ۲۲ خرداد ۱۳۵۹با عنوان ”چه باید کرد؟” اشاره به کشتن هواداران مجاهدین خلق در سراسر کشور کرد. 

او در سخنرانی اضافه می کند :

مگر نمی بینید که چه به روزگار ما و هواداران و خانواده ها ی ما می آوردند”؟….”

چرا صداتون در نمی آد، الله اکبر، مگر نمی بینید که چطور طرفداران ما رو سر می برند در نظام جمهوری اسلامی، پس چرا سکوت پیشه کردید؟

مگر  گناه ما چیست؟

ای کسانی که …، مگر ما چه کردیم جزء تحمل رنج و اسارت ؟،  ولی بگذارید تاکید بکنیم وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ بدهیم…”

در روز ۳۰ خرداد سال  ۱۳۶۰ تظاهرات نیم میلیونی مردم تهران علیه انحصار طلبی و چماق داری بفرمان مستقیم خمینی به گلوله بسته شد. 

بسیاری  به ضرب گلوله پاسداران جان باختند و برخی دیگر دستگیر و در روزهای بعد به جوخه تیر باران سپرده شدند و دیگر کورسوی ذره‌ای از آزادی هم خاموش شد.

 دریک سند تاریخی روشن از این جنایت، اطلاعیه دادستانی تهران در روزنامه اطلاعات آن زمان است که از اولیاء کسانی که عکسشان منتشر شده می خواهد برای شناسایی عزیزانشان به اوین مراجعه کنند.

بله پرهای مرغ ایران درحال کندن و رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی روز ۳۰خرداد سال ۶۰ را سر آغاز مقاومت انقلابی سراسری اعلام کردند و روز ۳۰تیر ۱۳۶۰  شورای ملی مقاومت ایران توسط مسعود رجوی رهبر مقاومت تاسیس شد. شورای ملی مقاومت  به‌ عنوان پایدار ترین  ائتلاف میهنی، نقش کارساز خود را به‌ عنوان پارلمان مقاومت و یگانه آلترناتیو دموکراتیک رژیم آخوندی تا کنون ایفا کرده است.

استراتژی حفظ نظام  

  به گفته خمینی:” حفظ نظام از اوجب واجبات ” و به گفته ابراهیم رئیسی ( از جلادان قتل عام  ۶۷وعضو کمیته مرگ در قتل عام ۶۷) امروزه بعد از ۴۳ سال به یمن مقاومت مردم ایران ، به ”حفظ نظام اوجب واجبات است” تبدیل شده و ”از” هم ندارد! 

این تغییر صرفآ به خاطر دو پایه لنگ شده سرکوب داخلی و صدور بحران رژیم جهل وجنایت است که استراتژی نظام را در این ۴۳ سال در کل تشکیل می داد.

یک پرکنده شده مرغ  ایران توسط خمینی در بحران سازی جنگ ضد میهنی با عراق به نام ”دفاع مقدس”  فقط ۳۶.۰۰۰ کودک از مدارس به جبهه های جنگ خانمانسوز بود که رفتند و کشته شدند.

 تشکیل نیروهای نیابتی و حمایت احزاب حزب الشیطان همزمان با غارت ثروت مردم ایران به خاک سیاه نشسته برای مردم آگاه و شجاع ایران پس از چندین بار پرکنده شدن نه تنها خریداری ندارد بلکه کفاف مصرف داخلی و حفظ نیروهای زوار دررفته و ریزشی را هم ندارد.  

 اعدام ها وشکنجه ها ،قتل های زنجیره ای  ، ترورهای خارج کشور، ،اعدام های  دهه ۶۰، قتل عام ۶۷، کشتار دانشجویان در دانشگاه  ۷۶  و کشتارهای قیام۸۸،  ۹۶ و  ،۹۸و قتل مسافران هواپیمای اوکراین و کشتار بیش از نیم میلیون با ویروس کرونا برای رژیم نعمت حساب شده  و پرهای کنده شده مرغ ایران زمین اوجب واجبات بود.

چه باید کرد؟

 مرغ پرکنده ایران زمین با دغل بازی های ۴۳ ساله ، از راه حل های تغییر وضعیت با رنگ و روغن های تظاهرات سکوت، رفراندوم خیالی و اصلاحات پوشالی و خشونت پرهیزی و سلطنت موروثی ،انواع روسری های سفید و شال های رنگی و دستبند های رنگارنگ ، نافرمانی مدنی ، لایک گرفتن و بند و بازی های اینترنتی ، تبریک تولد فرح پهلوی ”مادربزرگ ایران”  در کلاب هاووس توسط خواهرزاده خامنه ای (پیوند شاه و شیخ ) مشابه داستان ظاهر شاه ”پدر افغانستان”! ( ظاهرشاه تا سال ۲۰۰۲ به حالت تبعید در شهر رُم ماند وپس از سقوط حکومت طالبان به افغانستان بازگشت، درحقیقت بازگردانده شد!) نه تنها نجات پیدا نکرده است بلکه تن رنجورش حتی توان به دنبال قوت یومیه رفتن هم  ندارد . قوتی که قول گندمش را به لبنان داده اند و خواب دیدنش را به مردم .

 رژیم می خواهد گندم را به لبنان بدهد که مرغ پرکنده ایران را مانند دوران قحطی بزرگ ۱۲۹۶-۱۲۹۸ که انگلیس زمینه رابرای کودتای رضا قزاق دست نشانده اش فراهم می کرد، در خطر قحطی دیگری قرار دهد تا از قحطی مانند ویروس کرونا برای قتل عام دیگری استفاده کند.

درزمان قحطی بزرگ اجساد مردم در گوشه و کنار جاده ها با مشتی علف دردست دیده می شدند.  گفته می شود که جمعیت ایران نصف شد واز ۲۰میلیون به زیر ۱۰ میلیون رسید. 

 مرغ پرکنده ایران چشم براه کانون های شورشی

مرغ پرکنده ایران از دروغ و فریب خسته و درمانده است . آمارها ی وحشتناک خودکشی و تن و جان و روح فروختن ، کودک کارو کودک تجاوز شده قانونی (ازدواج های پدوفیلی) و شام و ناهار از سطل های زباله شهر، آمار زندانیان و اعدام ها وشکنجه ها …ارزانی کسانی که دراین سالیان این مرغ را فریفتند.

 مرغ پرکنده و خسته ایران زمین عاشقانی می خواهد که دراین سالیان درراه نجات او از جان و مال و عمرشان گذشته اند و در تلاش نجات او بوده اند. 

کانون های شورشی می دانند که سرکوب سازمان یافته را تنها با قهر سازمان یافته می توان پاسخ داد. همین طور

می دانند که برای نجات مرغ پرکنده ایران، سازماندهی از نان شب هم واجب ‌تر است.

 کانون های شورشی به غلط نمی پندارند که راهی هم هست که می توان با هزینه کمتری برای نجات ایران زمین پرداخت. 

آنان می دانند که هرچه دیرتر رژیم جهل وجنایت نابود شود، انسان های بیشتری قربانی خواهند شد.

کانون های شورشی نه از شوهای تلویزیونی بیرون آمده اند و نه از بند بازی های اینترنتی و مسابقه لایک‌ها، نه از گپ‌های کافی‌شاپی نه از رسانه‌های فیک.

 کانون های شورشی از دل ۴۰ سال نبرد خونین ظهور کرده اند. پس از سال‌ها مبارزه چریکی، پارتیزانی ونبردها ارتش آزادی‌ بخش حالا این کانون های شورشی هستند که تنها امید واقعی تغییرند.

کانون شورشی سلول آماده‌‌ مقاومت درون شهرها هستند. آنها ازدرون دل سیمرغ آمده اند. آنان در خانه،‌ کارخانه، دانشگاه ومدرسه، ظاهری کاملا عادی دارند اما اعضای یک سازماندهی گسترده‌ هستند. 

آنان همه جا به دنبال ایجاد جرقه‌ قیام واعتراض هستند ودر تظاهرات به سازماندهی وهدایت امواج قیام می‌پردازند.

خامنه‌ای ایجاد وترس واختناق می کند درحالی که کانون شورشی، دیوار ترس را می شکند وسونامی خشم مردم را به خیابان‌ها جاری می کند.

کانون‌های شورشی زیر تیغ سانسور ابر رسانه‌های به اصطلاح فارسی ‌زبان اما وابسته، تا به حال هزاران عمليات در سراسر شهرهای ایران انجام داده‌اند. آنها جدی ترین تهدید برای سرنگونی آخوندها هستند.

در حمایت با کانون های شورشی برای نجات مرغ پرکنده ایران زمین که با کوکتل مولوتوف در دست وسلاحی که آن را برای روز موعود پنهان کرده است.

افسانه اسکویی

۱۳ ماه می ۲۰۲۲

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: