کاهش ۳۶٪ صادرات رژیم در فروردین ماه امسال

                          اوضاع صادرات ایران در شرایط کرونایی

محمد لاهوتی ،رییس کنفدراسیون صادرات رژیم، در گفت و گو با ایسنا، گفت: کاهش صادرات مختص رژیم نیست و اکثر کشورهای جهان با ان مواجه هستند.. وی شیوع کرونا و بسته شدن مرزهای زمینی را نیز عاملی کاهش صادرات خواند.

وی ارزو کرد که در ماه اردیبهشت وضع رژیم بهتر شود . البته وی به تنفر کشورهای منطقه از رژیم اخوندی نیز اعتراف کرد و گفت:” امروز حفظ صادرات ما به دیپلماسی فعال مقامات و صادرکنندگان در منطقه بستگی زیادی دارد. مذاکره با ترکیه برای بازگشایی مرزهای زمینی بسیار مهم خواهد بود و امیدواریم با نتیجه بخش شدن مذاکرات، محدودیت‌های صادراتی ما کمتر شود.”

آمارهای منتشر شده از صادرات ایران در فروردین ماه امسال، حاکی از کاهش ۳۶ درصدی صادرات در قیاس با مدت مشابه سال گذشته است.