کاهش ۷۰ ٪ قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های گذشته

کاهش ۷۰ درصدی قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های گذشته/ در شان بازنشستگان نیست برای دریافت وام 4 میلیونی ساعت‌ها در صف بمانند

رئیس‌هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی‌فارس با بیان اینکه متاسفانه قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته است، افزود: باتوجه به اینکه حقوق حدود 65 درصد از کارگران بازنشسته کمتر از سه میلیون تومان است و خط فقر هم توسط مسئولان 6 میلیون تومان اعلام شده به این نتیجه می‌رسیم که ۷۰ درصد از بازنشستگان پائین تر از خط فقر قرار دارند. 

به گزارش ایلنا، راستگو  با انتقاد از تبعیضی که در پرداخت وام بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری  وجود دارد ادامه داد: اگرچه تمام اندوخته های سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران است اما متاسفانه این قشر برای دریافت وام سه الی 4 میلیونی باید ساعت ها در صف های طولانی بانک منتظر بمانند.