کردهای عراقی، از پیوستن به جبهه حامیان نخست وزیری الزرفی خبردادند

کردهای عراقی تصمیم خود را گرفتند

«سورکت شمس الدین» عضو فراکسیون کُرد المستقبل  روز سه شنبه از تحرکاتی سیاسی برای متقاعد کردن معترضان به نخست وزیری الزرفی برای پیوستن به جبهه حامیان او خبر داد.

به گزارش فارس، وی افزود: «گروه‌های معارض کُرد از تشکیل دولتی موقت به رهبری الزرفی حمایت می‌کنند که زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود».

گروه‌های شیعی طرفدار رژیم موافق نخست وزیری وی نیستند.

الزرفی از اعضای «فراکسیون النصر» به رهبری «حیدر العبادی» (نخست وزیر سابق) در پارلمان عراق است، اما معرفی او موجی از مخالفت شدید در میان گروه‌های پارلمانی به راه انداخته است.

نیروهای وابسته به ایران میگویند که الزرفی در سال ۲۰۰۴ از سوی سوی «پل برمر» حاکم آمریکایی عراق برای استانداری نجف انتخاب شد و در همان زمان به مبارزه با کلیه گروه‌های مسلح در این استان و خلع سلاح آنها متعهد شد.