کشتارگاه یزد بدلیل وحشتناک غیر بهداشتی بودن و افشای ان توسط فضای مجازی تعطیل شد

در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر وضعیت نامناسب بهداشتی و همچنین آبگرفتگی در کشتارگاه اشکذر یزد، این کشتارگاه پلمب شد. جهان امروز