کشتار کودکان و بمباران بیمارستانها در حلب بزرگترین جنایت جنگی قرن بیست‌ویکم است

بی عملی بین‌المللی نسبت به فاجعه حلب صلح در منطقه و جهان را به خطر انداخته است

مقاومت ایران بمبارانهای وحشیانه شهر حلب و کشتار کودکان و به‌ویژه بمباران بیمارستانها و قتل بیماران و مجروحان و همچنین محاصره ظالمانه و ضدانسانی این شهر را قویاً محکوم نمود و جامعه جهانی را به اقدام فوری برای توقف این بمبارانها و پایان دادن به محاصره جنایتکارانه حلب که پاسداران و مزدوران رژیم آخوندی در آن به‌طور گسترده دست دارند، فراخواند.

بمباران مستمر مناطق مسکونی و زنده به گور کردن کودکان و حملات برنامه‌ریزی شده به بیمارستانها و مراکز دفاع مدنی حلب، هولوکاست قرن بیست و یکم و بزرگترین جنایت جنگی است که مسئولان آن باید در مقابل عدالت قرار گیرند.

سکوت و بی‌عملی در برابر این بربریت انزجار برانگیز که وجدان بشریت معاصر را جریحه‌دار کرده است، صلح و آرامش در منطقه و جهان را قویاً به خطر انداخته است.

پایداری ستایش برانگیز مردم قهرمان و مظلوم سوریه در این جنگ ناعادلانه افتخار بزرگ و فراموش ناشدنی بشریت معاصر است و بدون تردید به سرنگونی رژیم اسد و درهم‌شکسته شدن پاسداران و مزدوران رژیم آخوندی و متحدان این رژیم منحوس منجر خواهد شد. دیکتاتوری حاکم بر سوریه هیچ سرنوشتی جز سرنگونی نخواهد داشت.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
12مهر 1395 (3اکتبر 2016)