کشتن مردم عراق توسط «الحشد الشعبی» تحت نام مبارزه با داعش

عملیات امنیتی «الحشد الشعبی» ضد داعش در شرق دیالی

نیروهای خونخوار سازمان الحشد الشعبی عراق امروز از اجرای عملیات امنیتی برای کشتن مردم اهل تسنن و کردها ، تحت نام داعش در استان دیالی شرق تعدادی را کشته و زخمی کردند.

به نوشته فارس، در بیانیه شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران ، سازمان الحشد الشعبی آمده است که تیپ‌های اول، ۲۰ و ۲۳ الحشد الشعبی با همکاری ادارات و معاونت‌های پزشکی، مهندسی، مواد منفجره، لجستیک، ضد زره و رسانه در اجرای عملیات صبح امروز در منطقه نفت خانه واقع در جنوب خانقین در شرق دیالی مشارکت داشتند.