کشته شدن یک پلیس سرکوبگر رژیم در استان یزد

ستوان دوم رژیم «جواد زارعی» در استان یزد در یک درگیری کشته شد.

سرتیپ دوم پاسدار «عباسعلی بهدانی فرد» سرکرده انتظامی استان یزد، کشته شدن وی را تائید کرد و مرگ وی را به خامنه ای وارفته تسلیت گفت.

وی متولد ۱۳۶۹ فارس بود اما در یزد کار میکرده