کشته شدن ۲مامور رژیم در رودبار، جنوب کرمان

 			 				 					شهادت ۲ مامور انتظامی در رودبار جنوب کرمان

به نقل از ایرنا، فرماندار رودبار محمود قانعی اظهار داشت: “طبق گزارش اولیه، ساعتی قبل یک تیم پلیس در حال برگشت از ماموریت در سطح شهرستان بود که متاسفانه دچار سانحه می‌شود. علت سانحه در دست بررسی است و متعاقبا اعلام خواهد شد.”

در این سانحه، امین رحیمی و حجت صداقت هر دو کشته شدند.

شهرستان رودبار جنوب در فاصله ۳۳۳ کیلومتری مرکز کرمان واقع شده و جمعیت آن برابر با ۱۰۵ هزار و ۹۹۲ نفر است.