کشف شبکه بزرگ پولشويی و قاچاق مواد مخدر”حزب الله” لبنان در استراليا

تلويزيون العربيه گزارش میدهد که پليس استراليا يک شبکه بزرگ پولشويی متعلق به گروه تروریستی “حزب الله” لبنان را کشف و شماری از اعضای آن را دستگير کرده است.

بر اساس این گزارش پليس استراليا توانسته مقادير زيادی مواد مخدر به ارزش 510 ميليون دلار استراليايی و 27 ميليون دلار پول نقد را از شبکه حزب الشيطان لبنان مصادره کند.

اين شبکه در بيست کشور جهان فعال بوده است.
این گزارش همچنین افزود در طی این عملیات که  elego نامیده میشود، پليس توانست علاوه بر 27 ميليون دلار پول نقد، مقادير زيادی مواد مخدر به ارزش 510 ميليون دلار استراليايی کشف و 105 نفر را در این رابطه دستگیر کند.

این گزارش همچنین میافزادی که در این عملیات، سه آزمايشگاه ماده متا ويتامين که اعتياد آور است را به علاوه يک کارگاه غيرقانونی گياه کاليکس هندی را نيز پلمب کرد.

مطبوعات استراليايی اعلام کردند که دفاتر ارسال پول به دانشجويان مقيم استراليا را نيز زير نظر گرفته است. اين دفاتر نيز درآمدهای اين فعاليتهای جنايتکارانه را تبديل به ارزهای ديگر می کرده اند. اين اولين بار نبوده که چنين شبکه هايی کشف می شوند. ايالات متحده در سال 2012 باندهايی را کشف کرده بود که درآمدهای ناشی از مواد مخدر را به حزب الله می رساندند

در سال 2010 وزارت خارجه آمريکا در گزارشی فاش ساخت که عناصر حزب الله از آمريکای جنوبی و به طور مشخص از برزيل، کلمبيا و ونوزوئلا و از طريق اقيانوس آرام به آفريقا دست به قاچاق مواد مخدر می زنند و از آنجا اين مواد را به کينه بيسائو به جنوب اروپا می رسانند.
در گزارشی ديگر آمده است که بعضی مسافران وابسته به حزب الله با شبکه های قاچاق انسان بين المللی در ارتباطند تا بتوانند رفت و آمدهايشان را در تمامی نقاط جهان تسهيل کنند. اين شبکه ها به حزب الله قدرت زيادی می دهد تا مبالغ بسيار زيادی پول را از طريق قاچاق مواد مخدر و پولشويی جمع آوری کند.