کلیپ – تمسخر و اعتراضات مردم به حسن روحانی؛ کلید کجاست ؟!

خوانندگان و ببنندگان محترم: این کلیپ مصاحبه با مردم است که مصاحبه شوندگان اعتراض خود را به روحانی و وعده وعید های دروغین وی در زمان انتصابات رئیس جمهوری نشان میدهد و ان را مورد تمسخر قرار میدهند. برای ایکنه افراد مصاحبه شونده مورد تجاوز رزیم قرار نگیرند کیفیت کمی دستکاری شده است. لطفا ببینید. بسیار جالب است.

  برای دانلود اینجا را کلیک کنید.