کميته دوستان ايران آزاد در نروژ به دبيرکل ملل متحد فراخوان میدهد

fofinorge

کميته دوستان ايران آزاد در نروژ طی نامه ای به دبيرکل ملل متحد در پی سفر وی به عراق نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت 3000تن پناهندگان مخالف رژيم ايران در کمپ ليبرتی در عراق ابراز کردند و بر ضرورت تضمين امنيت ليبرتی با استقرار 24ساعته تيم ناظرسازمان ملل طبق تعهدات ملل متحد تاکید کردند.

متن فراخوان:
آقای دبيرکل بان کی مون،
ما اخيراً از سفر شما به عراق مطلع شديم.
ما عميقاً نگران سرنوشت 3000تن پناهندگان مخالف رژيم ايران در کمپ ليبرتی در عراق هستيم که قرار بود اقامتی موقت در اين کمپ داشته باشند.بنا به گزارشهای آقای طاهر بومدارا رئيس وقت حقوق بشر يونامی و مسئول پرونده اشرف ددر سازمان ملل از جانب خود شما، کمپ ليبرتی بيشتر يک زندان است تا يک کمپ پناهندگی و پناهندگان از حقوق پايه يی خود محروم شده اند.کمپ ليبرتی در سال 2013 چهار بار مورد حمله موشکی قرار گرفته که آخرين آن در 26دسامبر بود. دولت عراق کمترين احترامی برای قانون بين الملل قائل نيست. ساکنان باقيمانده در اشرف در اول دسامبر 2013 کشتار شدند که اينکار توسط دفتر نخست وزير سازماندهی شده بود. اين امر که مقامات بالای عراقی مسئول حمله مرگبار بودند که 52 کشته به جای گذاشت و 7تن گروگان گرفته شدند توسط رأی دادگاه اسپانيا در اواخر نوامبر 2013 و در بيانيه های چندين گروه کاری و گزارشگران ويژه ملل متحد مورد تأييد قرار گرفت.

تهديد جان ساکنان کمپ ليبرتی توسط نيروهای امنيتی عراقی که مسئول حفاظت آنان بودند روشن است و ديگر نمی تواند ناديده گرفته شود و اقدام شمارا برای جلوگيری از اين جنايات ايجاب می کند.

حضور تيم ناظر ملل متحد به طور 24ساعته در کمپ هم چنان که در تعهدات سازمان ملل و يادداشت تفاهم آمده است، به منظور تضمين امنيت ساکنان ليبرتی بايد برقرار شود و فروش اموال ساکنان در کمپ اشرف تحت نظارت نماينده آنها سناتور توريسلی بايد صورت گيرد.

رو نوشت به:
جان کری وزير خارجه آمريکا
آنتونيو گوترز کميسر عالی پناهندگان سازمان ملل
ناوی پيلای کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
بارونس کاترين اشتون نماينده عالی اتحاديه اروپا.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: