کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹: افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت

خبر خوش | افزایش ۵۰درصدی حقوق کارمندان دولت

در حالیکه وضعیت معیشتی اکثر مردم ایران به حالت انفجاری رسیده است، به نوشته تسنیم،  سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ از افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده خبر داد.

گفته میشود که رژیم جنایتکار اخوندی که چیزی روی سفره مردم باقی نگذاشته است، از ترس قیام و اعتراضات مردمی، بودجه 99 را سریعا توسط خامنه ای رفع و رجوع کرد و انرا به تصویب رساند.

امروز سخنگوی باصطلاح کمیسیون تلفیق بودجه 99 گفت که تمامی اشکالات بودجه رفع شده است و حقوق کارمندان دولت نیز 50درصد افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که شورای نگهبان نیز به این بودجه ایراداتی گرفته بود.

از انجا که منابع درامدی این بودجه نا مشخص بود نه مجلس و نه شورای نگهبان رژیم قادر به تصویب این بودجه نبودند، اما خامنه ای جنایتکار با استفاده از ویروس کرونا به منظور جلوگیری از فروپاشی نظام، این بودجه را به تصویب شورای نگهبان نیز رساند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ با اشاره به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده، گفت: “طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، مقرر شده که حقوق کارمندان دولت در سال آینده نسبت به سالجاری ۵۰ درصد افزایش یابد، البته دولت نیز در جلسات کمیسیون تلفیق با آن مخالفت نکرده است.”

وی اعلام کرد که حداقل حقوق در سال آینده ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود. البته تعیین سازوکار آن به عهده دولت است. وی بدون نام بردن از میزان تورم اقتصادی رژیم ، اعلام کرد ، خبرخوش افزایش 50درصدی حقوق کارمندان دولت تصویب شد.