کناره‌گیری جمعی از اعضای کانون “نویسندگان” و “انجمن قلم” ایران در تبعید

جمعی از اعضای کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، در یک بیانیه کنارگیری خود از این کانون و انجمن قلم اعلام داشتند.

این افراد دلیل کناره‌گیری خود را به موضع نادرست یکی از اعضای کانون و انجمن در حمایت از تروریست – شاعرحکومت آخوندی (مهرداد عارفانی) که به اتّهام سوء‌قصد و تلاش برای بمب‌گذاری در محل همایش مجاهدین خلق. اعلام داشته اند.

از دیگر دلایل کناره‌گیری این افراد “حمایت ضمنی چند نفری از اعضای کانون از وی، و همچنین قرار گرفتن یکی از اعضاء در جایگاه قیّم و پدر خوانده‌ی این نهاد به اصطلاح دمکراتیک و نشر اکاذیب و لجن پراکنی و تهدید، توهین و ترور شخصیت یکی از قدیمی‌ترین اعضاء کانون، و نیز برخورد به غایت منفعلانه و غیر مسئولانه‌ی هیات دبیران و مسئولین کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید با این ماجرا”، عنوان شده است.

متن کامل بیانیه:

پیرو نامه سرگشاده‌ی مورخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۱ به هیات دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، مبنی بر اعتراض به موضع نادرست یکی از اعضای کانون و انجمن در حمایت از تروریست – شاعر حکومت آخوندی که به اتّهام سوء‌قصد و تلاش برای بمب‌گذاری در محل همایش مجاهدین خلق، در دادگاه بلژیک محاکمه و بر اساس ادلّه و امارات متعدّد و متقن به ۱۷ سال زندان محکوم گردید، و حمایت ضمنی چند نفری از اعضای کانون از وی، و همچنین قرار گرفتن یکی از اعضاء در جایگاه قیّم و پدر خوانده‌ی این نهاد به اصطلاح دمکراتیک و نشر اکاذیب و لجن پراکنی و تهدید، توهین و ترور شخصیت یکی از قدیمی‌ترین اعضاء کانون، و نیز برخورد به غایت منفعلانه و غیر مسئولانه‌ی هیات دبیران و مسئولین کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید با این ماجرا، بدین وسیله ما امضاء‌کنندگان ذیل اعلام می‌داریم که از تاریخ ارسال و انتشار این نامه، از کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، کناره‌گیری کرده و مسئولیّت کلیّه عوارض و پی‌آمدهای مترتّب بر کناره‌گیری ما، مستقیما و بی‌هیچ امّا و اگری به عهده‌ی هیات دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، به دلیل سکوت و مماشات در برابر یک جریان انحرافی و هم‌چنین بی‌توجهی به تذکرات و پیشنهادات اعضاء خواهد بود.

مضافا به این که از احتمال عدم انتشار همین نامه و بیانیه هم به همان گونه که از انتشار نامه‌ی سرگشاده‌ی ما خودداری کردید، پیشاپیش آگاهیم.

با احترام به آندسته از هنرمندان، نویسندگان، سُرایندگان و… که حرمت قلم و شرافت قلم‌زنی را در بازار مکاره‌ی خر مهره و دُرّ (که در واقع، تقابل میان حقیقت با جوّ سازی و هوچی‌گری و انحصار‌طلبی است) به ثَمَن بَخس به حراج نگزارده و در بزنگاه حساس کنونی بر حفظ و تداوم اصول دمکراتیک و آزادی بدون قید و شرط بیان و اندیشه، در جمیع مناسبات و روابط درونی و بیرونی تأکید و باور دارند، درود می‌فرستیم.

اسامی امضاء‌کنندگان:

۱- اسد رخساریان

۲- انور عباسی

۳- جلال سبزواری

۴- رعنا سلیمانی

۵- نیکی میرزایی

سیزدهم آوریل ۲۰۲۱

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: