«کوگر» خواستار اخراج رژیم ایران از سازمان همکاری اسلامی شد

شورای روابط بین‌المللی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس معروف به «کوگر» از کشورهای عربی و اسلامی به‌ویژه اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس خواست سخت‌ترین تصمیمات را در قبال رژیم ایران اتخاذ و این رژیم را از سازمان همکاری اسلامی اخراج کنند.

این شورا روز یکشنبه 30 آبان 95 تأکید کرد این امر بخاطر کارهای رژیم ایران است که به وحدت اسلامی زیان رسانده و از تروریسم در انواع گوناگون آن حمایت کرده و فرهنگ فرقه‌گرایی و مزدوری را در میان مسلمانان کاشته است.

«طارق آل شیخان» رئیس کوگر گفت: در پی اقداماتی که ایران علیه مفاهیم وحدت اسلامی انجام داده ، در راستای تضعیف همبستگی اسلامی گام برداشته ، از گروه‌های تروریستی که مسلمانان در عراق و سوریه را هدف قرار می‌دهند، حمایت کرده و همچنین افتخارش به این موضوع که چهار پایتخت عربی را اشغال کرده است ، اخراج این کشور از تمام سازمان‌ها اسلامی «امری مشروع» و ضرورتی فوری است و ما اکنون خواستار آن هستیم.