گام‌های پرشتاب اروپا در مسیر مرگ ابدی برجام

اقدامات اخیر تروییکای اروپایی در خصوص ارائه قطعنامه علیه رژیم ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه حمایت از تداوم محدود و زمان بندی شده تحریم تسلیحاتی ایران،عملا گام جدیدی در افزایش فشار به جمهوری اسلامی تلقی شده است. 

به نوشته خبرآنلاین: این قطعنامه پیشنهادی اروپا علیه رژیم در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ، علی رغم مخالفت چین و روسیه احتمالا روز جمعه به رای گذاشته خواهد شد. گفته میشود که اروپا برای ایجاد مصالحه و جلوگیری از نابودی کامل برجام این قطعنامه را تنظیم کرده است.

لیکن بسیار روشن است که رژیم خواهان این است که اروپا جلوی. امریکا بایستند و منافع رژیم را تضمین کند از این قطعنامه نیز بشدت ناراحت است و اعلام کرده است :” این اقدام از سوی اروپایی که متعهد شده بود خسارتهای وارد شده به ایران ناشی از خروج آمریکا از برجام را جبران کند عملا اقدامی خصمانه از سوی جمهوری اسلامی محسوب شده و نمی تواند بدون عکس العمل متقابل باشد.”

به اعتقاد رژیم: ” تداوم رفتارهای آغاز شده از سوی اروپا درشورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند نشانه ای از آغاز شمارش معکوس برای مرگ ابدی جسم نحیف و روبه احتضار برجام تلقی شود.”