گرامیداشت چهلم بیش از ۱۵۰۰ شهید قیام سراسری در استکهلم

امروز شنبه 28 دسامبر،گروهی از ایرانیان آزاده، هواداران سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت در استکهلم، در میدان مینت جمع شدند چهلمین روزشهدای قیام سراسری در ایران را گرامی داشتند.

میدان مینت، استکهلم

شرکت کنندگان در این مراسم ضمن بزرگداشت 1500 شهید قیام، جنایات رژیم آخوندی حاکم بر ایران را به شدت محکوم کرده و از مجامع بینا المللی خواستند تا به اقدامات فوری علیه رژیم جنایت پیشه حاکم دست زندد.

آقای پرویز خزائی، نماینده شورای ملی مقاومت در این تجمع گفت: رژیم ملاها درمسیر سرنگونی است. این موضوع را خود حاکمین هم ابراز کرده و وحشت آلود سعی دارند با سرکوب بیش از حد راه نجاتی پیدا کنند.

وی از مقامهای کشورهای شمال اروپا خواست تا برای محاکمه حاکمان جنایتکار ایران در دادگاهای بینالمللی تلش کنند. وی همچنین گفت: زمان آن رسیده است که جامعه بینالمللی شورای ملی مقاومت را به عنوان آلترناتیو دموکراتیک به رسمیت بشناسد.

وی از مقامهای کشورهای شمال اروپا خواست تا برای محاکمه حاکمان جنایتکار ایران در دادگاهای بینالملی تلش کنند. وی همچنین گفت: زمان آن رسیده است که جامعه بینالمللی شورای ملی مقاومت را به عنوان آلترناتیو دموکراتیک به رسمیت بشناسد.

در این گردهمآئی جمعی از جوانان با سخنانی حمایت خود را از قیام کنندگان اعلام داشتند.

شرکت کنندگان سپس به یک راهپیمائی دست زدند که بسیار مورد علاقه و حمایت شهروندان استکهلم قرار گرفت