گردن زدن یک تبعه ایرانی توسط عربستان سعودی

وزارت کشور عربستان، اعلام کرد که یک تبعه ایرانی را، که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود، از طریق شمشیراعدام شده است.

این وزارتخانه این فرد  ایرانی اعدام شده را “رضا عباس فاضل ادریساوی” معرفی کرده و از اجرای حکم اعدام او در منطقه شرقی عربستان خبر داده است. وزارت کشور این فرد را به “قاچاق حجم زیادی حشیش” از طریق دریا متهم کرده اما اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نکرده است.

بنا به اعلام دولت عربستان، به همراه فردی که رضا عباس فاضل ادریساوی معرفی شده، سه تبعه سوریه نیز، به خاطر قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند.