گرم کردن انتخابات با هیزم مصنوعی کاندیدای خاص، نقش اپوزیسیون

به نوشته مردم سالاری، پس از اینکه در 17 اسفند ماه اعلام شد سعید محمد از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء استعفا داده است،. حالا نزدیک به یک ماه پس از آن اتفاق، پاسدار جوانی، گفته است: « سپاه نه از سعید محمد و نه از هیچ کاندیدای دیگری در انتخابات حمایت نمی‌کند و نخواهد کرد. اساساً ورود سپاه و بسیج به انتخابات به‌طور مصداقی و حمایت از افراد و گروه‌ها و فهرست‌ها دارای منع قانونی و شرعی است… !!!!!


بعد از انتشار سخنان پاسدار جوانی، دفتر محمد بیانیه ای صدار کرد که در آن آمده بود:  فارغ از اینکه این قبیل اخبار با شیطنت رسانه ای تنطیم و نشر گردیده است، آقای دکتر سعیدمحمد هیچ گونه تخلفی در خصوص فعالیت های انتخاباتی ننموده تا جایی که ایشان علت استعفای خود را عدم شائبه حمایت و استفاده از موقعیت مسئولیت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را عنوان نموده است،.


به این ترتیب اگرچه در وهله اول شائبه رویارویی سعید محمد مشاور فرمانده کل سپاه با بخشی از مدیریت سپاه به ذهن ها متبادر می شود اما با کمی تامل این موضوع به ذهن متبادر می شود که این چیزی است که سعید محمد و برنامه ریزانش برای گرم کردن تنور انتخابات به نفع او برنامه ریزی کرده اند و سعی دارند او را کاندیدای اپوزیسیون جلوه دهند؛ و در این راه از هر سخنی مبنی بر تخلف او استفاده می کنند تا این مطلب را القا کنند.

از آنجایی که تشخیص ملاک ها ومصادیق در اختیار شورای نگهبان است باید تا آن زمان صبر کرد و دید که این گونه برنامه ریزی ها به نتیجه ای منتج می شود یا گرم کردن تنور انتخابات با هیزم های مصنوعی، فقط چند هفته ای باعث سرگرمی عده ای از سیاسیون می شود و بازی اصلی انتخابات در زمین دیگران است.