گزارش تصویری از تظاهرات استکهلم علیه حمله موشکی به لیبرتی

روز جمعه 6 دی برابر با 27 دسامبر جمع کثیری از هموطنان ازاده و پشتیبانان مقاومت در یک تظاهرات اعتراضی، در میدان مینت استکهلم، علیه حمله موشکی روز گذشته مزدوران مالکی/خامنه ای شرکت کردند.

بیشتر بخوانید

ببینید

شرکت کنندگان در تظاهرات بی عملی امریکا و جوامع بینالمللی را در قبال حفاظت ساکنین لیبرتی محکوم کردند و از سازمان ملل و اوباما خواستند تا به مسئولیت های خود در قبال این ساکنین که بر اساس قرادهای بینالملی به عنوان افراد تحت حفاظت شمرده میشوند، عمل کنند.