گزارش تلویزیون کانال چهار سوئد از اعتراض هواداران مقاومت

تلویزیون کانال چهار سوئد  گزارش مفصلی ازتظاهرات هواداران سوئد در طی مسابقه تیمهای سوئد و ایران پخش کرد. در این گزارش ضمن مصاحبه با گلپر پرورده ، عضو سابق تیم ملی ژیمناستیک سوئد، صحنه هائی از تظاهرات هواداران مقاومت را پخش کرد.