گسترش آتش‌سوزی در حاشیه اتوبان اهواز – اندیمشک


در پی آتش زدن کاه و کلش مزارع توسط کشاورزان، آتش به درختان حاشیه اتوبان اهواز اندیمشک سرایت کرده بود که پس از حدود یک ساعت و از بین رفتن ۵۰ اصله درخت بصورت طبیعی خاموش شد. تسنیم