«گل‌ یا پوچ» ایران در ماجرای برجام

فلاحت پیشه  در گفتگو با روزنامه ابتکار گفت:  : «معتقدم در عین حال این توافق پاشنه‌آشیلی هم داشت و یک شب قبل از رای نهایی برجام در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفتم که پاشنه‌آشیل برجام بندهای 11 و 12 و 13 قطعنامه 2231 یا همان قطعنامه برجامی بود که جایگزین قطعنامه‌های پیشین شده بود و هیچ حقی برای ایران در صورت شکسته شدن برجام قائل نبود و ضمانت اجرایی وجود نداشت که نقطه مورد انتقاد بود.»

او افزود: «در نهایت هم آمریکایی‌ها به واسطه همین نقطه ضعف از برجام به صورت یک‌طرفه خارج شدند و ایران ابزاری برای فشار بر آن به منزله دفاع ندارد.»