گیلان: افزایش ۷۰۰ بیمار فقط در دو روز

نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت رژیم در گیلان. اقرار کرد : ” فقط در روزهای ۳۱ فروردین و اول اردیبهشت بالغ بر ۷۰۰ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان گیلان افزایش یافت، این نشان می‌دهد که کماکان خطر بازگشت بحران در گیلان وجود دارد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدحسین قربانی گفت: از تاریخ ۳۱ فروردین براساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونای کشور مبنی بر بازگشایی ورودی استان‌ها، یک اشتباه استراتژیک برای عامه مردم بود.