یعوب توکلی: تفاوت خمینی با مهندس بازرگان

یعوب توکلی مدیرگروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف قم در مصاحبه با روزنامه سپاه پاسداران فارس گفت: مهندس بازرگان یک شخص نیست بلکه نماد یک جریان فکری است

سوال : با این همه تفاوت بین خمینی و مهندس بازرگان چرا به‌عنوان نخستین نخست ‌وزیر ایران معرفی شد؟

در زمان انتخاب مرحوم بازرگان برای نخست وزیری قطعا ایشان بهترین شخصیتی بود که برای نخست‌وزیری انتخاب شد. اما این واقعیت نمی‌توان از نظر دور داشت که آقای بازرگان و نهضت آزادی آماده حضور در جریان انقلابی و تحول انقلابی رخ داده بود نبودند و برنامه‌ای هم نداشتند؛ هیچ نوشته‌ای از آنها وجود نداشت که حداقل به طور کلی بگویند که چه کار می‌خواهند بکند.

وقتی که بازرگان نخست وزیر می شود در دانشگاه تهران رسما اعلام می‌کند که من موتورم ضعیف است و امام مثل بولدزر همه چیز را می‌شکنند و جلو می‌روند.

حال این سوال همیشه برای من هست که چرا ایشان بعد از چند ماه چنین اعلام می‌کند و چرا از ابتدا نخست‌وزیری را پذیرفت.

نکته دیگر این است که در بحث حکومت اسلامی کتاب های متعددی نوشته شد. سال ۵۴ سندی پیدا شد که ساواک در آن صریح می‌گوید این سند قانون اساسی جمهوری اسلامی است. سال ۵۷ ، نخست وزیر انقلاب یک مرتبه می‌گوید جمهوری دموکراتیک اسلامی. دو صفحه حتی درباره این جمهوری وجود دارد؟ چه توقعی داریم که به آسانی بپذیریم جامعه بدان رضایت دهد.

من یک گله مندی از مهندس بازرگان دارم در کتاب «انقلاب ایران در دو حرکت». او درباره جنگ اظهارنظری دارد که می‌گوید جنگ معرف انقلاب و جنگ محصول انقلاب است.

واقعا به نظر شما تجاوز عراق به ایران محصول انقلاب ما بود یا محصول فرصت‌طلبی عراق بود؟ به خاطر اینکه انقلاب کردیم جنگ شده و جالب تر اینکه او می‌نویسد آیا وقتی خرمشهر تخلیه شد ارتش عراق عقب نشینی کرد؟

از همه اینها مهمتر او سال ۶۲ کتاب انقلاب ایران در دو حرکت را نوشته است تا تروریسم سازمان مجاهدین که 17 هزار نفر را در کشور کشت، تروریسم نخواند.

آیا واقعا این تروریسم داستان همت و عشق به شهادت است؟ خیر، بی‌انصافی است که همت و عشق را با مزدوری یکی بدانیم.

۱۷ هزار نفر در این کشور با گلوله شاگردان آقای بازرگان قتل عام شدند چرا برای این گله نمی‌کنیم؟ چرا نمی‌گوییم راه بازرگان اشتباه بود که خروجی آن این شده است؟ چرا به مردم نمی‌گوییم و وجدان خود را قاضی نمی‌کنیم؟  خبرگزاری فارس