یکی از سرکردگان نیروی سرکوبگر بسیج، بشدت توسط جوانان گوشمالی داده شد

جوانان منطقه کیانشهر در استان تهران یکی سرکردگان مزدور بسیجی را گوشمالی داده و او را راهی بیمارستان کردند.

خبرگزاری بسیج در حالی که جوانان را اشرار می‌خواند نوشت: «اویس اکبری معاون فرهنگی حوزه 327 حضرت سیدالشهدا ناحیه مالک اشتر کیانشهر از سوی چند تن از افراد شرور محله کیانشهر مورد حمله قرار گرفته و با ضربات چوب از ناحیه سر، دست و گردن به‌شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش این خبرگزاری، اویس اکبری پیش تر فرمانده پایگاه بسیج ثارالله ناحیه 11 شهرری و عضو گردان عاشورا ناحیه شرق تهران بود و تا کنون بیش از 14 تقدیرنامه از جمله از بیت رهبری دریافت کرده که حاصل تلاش ها و فعالیت های او است.