یک سری درگیریهایی بوده اما شکنجه نیست، اعترافاتی هم بوده، اما شکنجه نیست

بعد از رسوایی شکنجه کارگر اسماعیل بخشی، مجلس ارتجاع مجبور شد که سنایوری جدیدی را اجرا کند و بقول خودش به قضیه پایان بدهد.

حشمت الله فلاحت پیشه سرکرده کمیسیون امنیت ملی مجلس ارتجاع در مصاحبه ای گفت: بعد از پخش اعترافات اسماعیل بخشی در مجلس در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با پخش فیلم اعترافات اسماعیل بخشی و توضیحات وزیر این نتیجه حاصل شد که بخشی شکنجه نشده است.

در اعترافاتی که از این فرد گرفته شده است وی عضو گروه کمونست کارگری بوده است که پایه هایش در کشورهای اروپایی است و سیاستشان گسترش اعتراضات است. هیچ شکنجه ای صورت نگرفته است. در حین انتقال ایشان در مسیر بازداشت یک سری درگیریهایی صورت گرفته اما شکنجه ای نبوده است. تابناک