یک قدم مثبت ماکرون علیه بنیادگرایی

سیاست فرانسه در قبال مساجد تغییر کرد

رئیس‌جمهوری فرانسه خواهان افزایش نظارت بر منابع خارجی مساجد و سازمان‌های غیردولتی اسلامی شد. وی همچنین اعلام کرد ، ورود امامان جماعت خارجی متوقف شود.

وی برنامه های دولت را برای مقابله با دخالت های خارجی بر مسلمانان فرانسه را اعلام کرد.

مانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، امروز چهارشنبه خواهان: ” مبارزه با تهدیدی به نام «جدایی‌طلبی اسلام‌گرایانه» شد و شماری از برنامه‌های دولت برای مقابله با دخالت‌های خارجی بر مسلمانان این کشور را اعلام کرد.”

به گفته خبرگزاری مهر، پایان تدریجی فعالیت امامان جماعت خارجی و محدودیت تامین مالی مساجد از سوی دولت‌های بیگانه از جمله بندهای این طرح دولتی است.

ماکرون اعلام کردکه این برنامه مسلمانان فرانسه را هدف نمی‌گیرد بلکه با کسانی مقابله می‌کند که قوانین این کشور را نقض می‌کنند. وی گفت که فرانسه به پذیرش امامان جماعت فرستاده شده از سوی دیگر کشورها از جمله ترکیه و الجزایر پایان و به جای آن شمار امامان تربیت شده در داخل کشور را افزایش می‌دهد.

او افزود: امامان خارجی فعلی مساجد فرانسه پس از پایان دوره، این کشور را ترک خواهند کرد.

قابل توجه است که در تظاهرات جلیقه زرد های فرانسه در ابتدا، تعدادی از مزدوران رژیم در این تظاهرات عکس سرکرده تروریستی سپاه قدس، سلیمانی را جلوی دوربین خبرگزاری رژیم گرفته بودند و میگفتند که تظاهر کنندگان از انقلاب رژیم الهام گرفته اند.