یک پارک دیگر تهران آتش گرفت، بوستان جوانمردان

یکی از مخاطبان تصاویری از تهران ارسال کرده که نشان می‌دهد بوستان جوانمردان  آتش گرفته است. این چندمین منطقه ای است که در تهران آتش گرفته است. مدتی پیش نیز پارک جنگلی چیتگر طعمه حریق شد. طبق اعلام مسئولین برخی از این آتش سوزی ها عمدی بوده است. با این حال، هنوز در مورد حریق بوستان جوانمردان نظری اعلام نشده است.