«۱۹۲ کشتی ایرانی» غیرقانونی در سومالی برای ماهی‌گیری

دولت سومالی و دیدبان بین‌المللی ماهی‌گیری از حضور ده ها کشتی ایرانی برای ماهی‌گیری غیرقانونی در سواحل سومالی خبر می‌دهند.

این در حالی است که یک سوم جمعیت سومالی از کمبود مواد غذایی رنج می‌برند.

دولت سومالی که قادر به کنترل آب‌های ساحلی خود نیست از ایران خواسته است درباره این موضوع تحقیق کند.

به گزارش روزنامه گاردین، دیدبان بین‌المللی ماهی‌گیری به همراه شرکت «تریگ مت ترکینگ» که برای کشتی‌های ماهیگیری و کشورهای ساحلی آفریقا مشاوره اطلاعاتی می‌دهد، می‌گویند یکی از بزرگ‌ترین عملیات ماهیگیری غیرقانونی در جهان توسط ده‌ها کشتی‌‌ ایرانی در آب‌های سومالی انجام می‌شود.

این گزارش‌ها می‌گویند ۱۹۲ کشتی ایرانی در حال ماهی‌گیری غیرقانونی در سواحل سومالی هستند، در حالی که کل کشتی‌‌های مجوزدار چینی حاضر در این آب‌ها تنها ۳۱ کشتی است.

این گزارش‌ها حضور کشتی‌های ماهی‌گیری ایران در یمن و آب‌های سومالی را از ژانویه ۲۰۱۹ تا آوریل امسال تایید کرده‌اند.

هنوز مقامات ایران واکنشی به این گزارش نشان نداده‌اند. رادیو فردا