۲درخواست رژیم در استانه برجام در سفر باقری به انگستان

باقری در سفر خود به انگستان که برای گدایی و ریختن پول به کاسه رژیم همزمان با نشان دادن قدرت پوشالی خود در داخل کشور مدعی شد: “موضع اصلی ما در برجام این است که بدون رفع کامل تحریمها و راستی ازمایی انها حاضر نیستیم که اجازه دهیم که امریکا به برجام بازگردد باید تمامی تحریمها که بعد از برجام منجمله تحریم تسلیحاتی و تحریمهای مجموعه حاکمیتی برداشته شود.

ما همچنین حاضر نیستیم که تعهدی نسبت به مذاکرات اتی در قالبهای مختلف منجمله قالب های منطقه ای را بپذیریم.”

وی همچنین با اروپایی ها گفت بعد از خروج امریکا از برجام ۱۱تعهد به جمهوری اسلامی دادید که هیچکدام انها محقق نشد و منجمله نتوانستید تعهد خود را در جهت عادیسازی تجارت خارجی ما محقق کنید

حالا توپ در زمین بایدن است که انتخاب کند

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: