۲میلیارد دلار ذخایر ارزی ازاد شده برای خرید واکسن کرونا و نهاده های کشاورزی!!

مهدی مهدی‌قلی  بعنوان مصاحبه کننده با رئیسی در قسمتی که وی توضیح دادکه مشکلاتی هنگام تحویل دولت داشته است منجمله اینکه در  «پرداخت حقوق مرداد ماه کارکنان نیز دچار مشکل شده بود و به علاوه هر ماه ده هزار میلیارد تومان بابت تعهدات قبل باید پرداخته شود و بدون استقراض از بانک مرکزی این کار را انجام دادیم» ناگهان آقای مهدی قلی گفت: چگونه بدون استقراض از بانک مرکزی این کار انجام شد و رئیسی شروع به پرت و پالهای کرد که هیچکدام جواب این سوال نبود که چگونه بدون استقراض از بانک مرکزی حقوق کارمندان را پرداخته است.

پیش‌تر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در دولت روحانی در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی در دولت کنونی گفته بود:

  «کاهش اندک رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر نیز به خاطر استفاده حدود ۲ میلیارد دلار از همان ذخایر ارزهای مسدودی قبلا خریداری شده در عراق و چین، برای واردات واکسن‌های کرونا و نهاده‌های کشاورزی بوده است که به دلیل رفع محدود مسدودیت و فروش آن توسط بانک مرکزی موجب برگشت ریال آن به بانک مرکزی شده است.»

  بدین ترتیب می توان حدس زد اگر از محل استقراض از بانک مرکزی نبوده باشد به خاطر امکان استفاده از ارزهای مسدودی و صادراتی بوده است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: