۲۰زندانی در زندانهای قزلحصار و گوهردشت کرج به‌طور جمعی به‌دار آویخته شدند

جلادان ژیم ضدبشری آخوندی امروز شنبه 25دیماه 20 زندانی را در زندانهای گوهردشت و قزلحصار کرج به‌طور جمعی به‌دار آویخته است.

بر اساس گزارشهای دریافتی، 10 تن از زندانیان اعدام شده قزلحصار کرج از زندان مرکزی این شهر منتقل شده بودند.

اسامی این اعدام شدگان عبارتند از:
محمد سلیمانی و علیرضا مرادی در سالن 2، علی محمد لرستانی؛ عبدالبصیر آرمان (افغانی) و دکتر مجید منفرد در سالن 3، علی یوسفی؛ امید گرشاسبی؛ علی عبادی در سالن 4، مجید بدلو در سالن 5 و حسین کرمانی

اسامی 4تن از 10زندانی اعدام شده در گوهردشت کرج نیز عبارتند از: سعید تیموری، ابوذر علیجانی، رضا نقی‌زاده و سیامک شفیعی.