۲۸ نشریه محلی در کردستان بدستور وزارت ارشاد رژیم،لغو امتیاز شدند

۲۸ نشریه محلی در استان کردستان لغو امتیاز شدند

رئیس انجمن صنفی نشریات محلی کردستان از لغو امتیاز ۲۸ نشریه محلی در این استان توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

به نوشته مهر، فرید سماواتی  گفت: “معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار ۲۸ نشریه محلی در استان کردستان را لغو کرد. بر اساس تصمیم اعلام شده یک روزنامه، پنج هفته نامه، سه دو هفته‌نامه، ۱۰ ماهنامه، یک دو ماهنامه و ۸ فصلنامه محلی در استان کردستان با لغو امتیاز انتشار مواجه شده‌اند.”

رئیس انجمن صنفی نشریات محلی استان کردستان میگوید:” که  دو فصلنامه تخصصی متعلق به دانشگاه کردستان و یک فصلنامه تخصصی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کردستان از جمله نشریات لغو امتیاز شده به شمار می‌روند.”

نام نشریات عبارتند از :” دو هفته نامه اندازیار، هفته نامه بیانی، ماهنامه بیر و هرز، ماهنامه توسعه و آینده پژوهی، هفته‌نامه تیروژ، هفته نامه چارکار، ماهنامه چیا، ماهنامه راژیس، ماهنامه راهساز ایران، دو هفته نامه ریباز، هفته نامه ژوانگه، ماهنامه ژیانه وه، روزنامه سامان امروز، هفته نامه سنه دژ، ماهنامه سوما، دوماهنامه آفتاب کردستان، فصلنامه شوخ و شنگ، ماهنامه شهر خدا، ماهنامه گوتار نامه، ماهنامه گه ل کورد، ماهنامه مهر دلبران، دوماهنامه ندای مهارت، فصلنامه نسار و فصلنامه هه تاو از دیگر نشریات لغو امتیاز شده هستند.”

گفته می‌شود که دلیل اصلی لغو امتیاز ۲۸ نشریه محلی کردستان عدم رعایت زمان انتشار از سوی این نشریات بوده است.