۸مارس، روز جهانی مبارزه زنان برای رسیدن به ازادی و برابری، مبارک باد

تاریخ بشری، در مسیر حرکت خود از ان روز ابتدا، بدنبال ازاد کردن غل و زنجیرها از دست و پای انسانها بوده است. مبارزه و تلاش هر روز، انسان را از بردگی و اسارت به سمت ازادی و رهایی سوق داده است. گویا تکامل نیز همین هدف و مسیر را تا رسیدن به قله ازادی بشر طی خواهد کرد. منجیان بشریت نیز همین هدف را دنبال میکرده اند. انچه.در این میان نقش تعیین کننده و موثر دارد، میزان مبارزه انسان و نوع بشر برای رسیدن به ازادی و برابری است.

شاید جوهر تکامل نیز همین است، عبور از غل و زنجیرهای قومی، نژادی، خانودادگی، فرهنگی، جنسیتی و. هزاران غل و زنجیر دیگر به سمت یگانگی و ازادی و عدالت . انچه در این میان برجسته و تعیین کننده است، نقش مبارزه و تلاش انسانها است.

هر چه زمان پیش میرود، مردم با تلاشهای خود در راه برداشتن این موانع بسیار موفق و پیروز بوده اند. اما یکی از پیچیده ترین نابرابری و غل و زنجیرها که به دست و پای بشر بسته شده است، غل و زنجیر جنسیتی است که علیرغم پیشرفت انسان در زمینه های دیگر، نوع بشر، مرد یا زن در ان خیلی زیاد موفق نبوده اند. اینکه عوامل و عدم موفقیت نوع بشر در برداشتن این غل وزنجیرها چه بوده است، بحث ما نیست اما میتوان گفت که گویا این سد و مانع بسیار پیچیده و نامشخص است و هر چه بشریت به سمت عدالت و برابری پیش برود، در این زمینه هم موفقیت های بزرگی بدست خواهد امد.

برای رسیدن به ازادی و برابری ملاک مبارزه و تلاش است. اگر در زمینه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به برابری دست یابیم، خواه و ناخواه در برداشتن این زنجیرها نیز موفق تر خواهیم بود. بطوریکه امروز برای شناخت پیشرفت یک جامعه، کافی است به وضعیت زنان ان جامعه نگاه. کنید. شاخصی بسیار معتبر و تعیین. کننده. مردان در یک جامعه ای که زنان در ان نقش کلیدی در مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ندارند، خود نیز در اسارت و بی عدالتی هستند.

برای رسیدن به ازادی و رهایی مرد و زن نوع بشر، باید که تبعیضات و بی عدالتی را در این زمینه برداشت. جواب بسیار روشن است. اگر میخواهید در جامعه ای رها و ازاد باشید، از رهایی زنان شروع کنید.

بله اینجاست که در تمامی مناسبات های خود میتوانید خود را محک بزنید که. چه میزان موفق و رها هستید. نقش زنان در مناسبات شما، تعیین کننده هویت و رهایی شما است. به میزانی که در عدالت و برابری زنان برای شما مهم و تعیین کننده است به همان میزان انقلابی تر و متکامل تر هستید. این شاخصی بسیار درست و واقعی است.

پس حالا میتوانید بفهمید که رژیم اخوندی چرا از صدا کردن اسم کوچک زنان در خانه هم وحشت دارد. چرا بیرون امدن تار موی زنان برای رژیم از فسادهای بزرگ و اختلاسها مهم تر است. چرا دوچرخه سواری زنان مانند شمشیر بر قلب اخوندها است و چرا حجاب اجباری، اینقدر برای رژیم مهم است که ۱۰ تا ۱۵نهاد و دستگاه را برای حفظ ان بخدمت گرفته است. راستی چرا عقب رفتن کمی روسری در داخل ماشین خودتان هم منجر به جرم میشود. بله اینها و خیلی بیشتر از این ها همه و همه ترس و واهمه از ازادی زنان در خانه و جامعه و غیره است.

نکته اخر هم اینکه، برای رها شدن از قید و بندها و تبعیضات جنسیتی هیچ چیز بجز مقاومت و تلاش خود زنان تعیین کننده نخواهد بود. ازادی را به کسی نمیتوان هدیه داد. ازادی از ان کسانی است که با تلاش ان را بدست میاورند و از ان نگهبانی میکنند.

پس در روز ۸مارس با درود به زنان و مردان میهنمان که در جنگ با سد زمان، رژیم دیکتاتور اخوندی پا در صحنه مبارزه گذاشتند و در این میان با قبول شکنجه ها و زندان و اعدام به این رهایی دست یافتند.

با درود به زنان و مردانی که ارزشهای پوسیده ارتجاعی و بورژوازی را پس زدند و مسیر تکامل را باز کردند.

باشد که در فردای ازادی میهن عزیزمان، زنان و مردان، دوش به دوش قله های رفیع ازادی و بی عدالتی را طی کنند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: