سفیر رژیم ایران در استکهلم سوئد را به استفاده علیه جلاد نوری متهم کرد

سفیر ایران در استکهلم سوئد را متهم میکند که علیه حمید نوری ، متهم به جنایت جنگی و قتل عمد زندانیان سیاسی ایران در تابستان در ۱۳۶۷، از شکنجه استفاده کرده است.

حمید معصومی‌فر در تویتتر خود نوشته است که او پس از 20 روز تلاش موفق شده است با حمید نوری ملاقات کند.

وی در توییت مدعی شده است که آثار شکنجه بر بدن نوری دیده میشود و سوئد حقوق نوری را در چند مورد از کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون مقابله با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز نقض کرده است.