100تن ازفعالان مدنی و دانشگاهی: خامنه‌ای، مسئول فاجعه کرونا

امضاکندگان این بیانیه، حسن روحانی را در بروز فاجعه ملی ناشی از گسترش ویروس کرونا و پنهانکاری و دروغگویی مستمر، همسو با رهبر جمهوری اسلامی ایران برشمردند.
امضاکندگان این بیانیه، حسن روحانی را در بروز فاجعه ملی ناشی از گسترش ویروس کرونا و پنهانکاری و دروغگویی مستمر، همسو با رهبر جمهوری اسلامی ایران برشمردند. © DR

به نوشته :ار.اف.ای

یکصد تن از اساتید دانشگاه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی در نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای، وی را مسئول ایجاد فاجعه ملی و پنهانکاری درخصوص گسترش ویروس کرونا در ایران عنوان کردند.

امضاکنندگان، با اشاره به «عدم حضور حکومتی مسئول و کارآمد»، کادر درمان را تنها عوامل «از خود گذشته» در بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا برشمردند.

یکصد نفر از اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را «مسئول اول تبدیل اپیدمی کووید ۱۹به یک فاجعه ملی» برشمردند و مجموعه‌های زیر نفوذ وی از مقامات دولتی تا نهادهای اقتصادی را به «همسویی» با رهبر ایران در «پنهانکاری و مرتبط کردن بحران کرونا به توطئه‌های دشمن در تشدید این روند» متهم کردند. 

 امضاء‌کنندگان این بیانیه تاکید کردند که دلایل متقنی برای مسئول اول خواندن شخص رهبری در تبدیل اپیدمی کووید ۱۹ به یک فاجعه ملی قابل بیان است از جمله: ««سیطره ولی فقیه بر صندوق ذخیره ارزی»،«امکانات فراوان اَبَرموسسات اقتصادی زیر مجموعه رهبر حکومت»،«اعمال استبداد رای و بهانه‌های مضحک در عدم پذیرش برخی کمک های خارجی»،«راندن نهاد معتبر سازمان پزشکان بدون مرز از ایران»،«لجبازی و مانع تراشی در برابر آزادی همه زندانیان سیاسی» و «عدم اطلاع‌رسانی صحیح از سوی صدا و سیما و ترویج خرافه» و «سکوت فرصت‌طلبانه در برابر رواج ارتجاع مذهبی» و «پنهانکاری‌های مستمر».

انها ضمن قدردانی از تلاش کادر درمانی کشور و دعوت همگان به لزوم رعایت تمامی هشدارهای بهداشتی تاکید کردند: با آشکار شدن دروغگویی و پنهانکاری‌های مستمر، نیازی به برشمردن انتقادات بیشتر نیست.

امضاکنندگان این بیانیه با نام بردن از «حسن روحانی»، شخص رییس‌جمهوری اسلامی ایران را نیز با رهبر ایران، «در پنهانکاری و مرتبط کردن بحران کرونا به توطئه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دشمن در تشدید این روند سهیم» دانستند.