16 اذر – اعتراضات دانشجوئی در تبریز، زنجان و تهران

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف

گزارش رسيده از تبريز حاکی از اين است که در مراسم بزرگداشت شانزدهم آذر در دانشگاه تبريز، دانشجويان شعارمرگ بر ديکتاتور سردادند. در دانشگاه آزاد زنجان دانشجويان تجمع کردند و شعار دادند دانشجو می رزمد ذلت نمی پذيرد
دانشجويان دلير با نيروهای مزدور بسيجی و حراست که قصد پراکنده کردن آنها را داشتند درگير شده و به زد و خورد پرداختند. گزارشات حاکی تعدادی از دانشجويان توسط مزدوران سرکوبگر رژيم دستگير شدند.

به گزارشهای دريافتی همچنین دانشجويان دانشگاه تهران امروز به مناسبت روز دانشجو در اين دانشگاه تجمع برگزار کرده و شعار «مرگ بر ديکتاتور» و «زندانی سياسی آزاد بايد گردد» سر دادند. دانشجويان همچنين عليه مهره سرکوب رژيم در دانشگاه يعنی فرهاد رهبر رئيس مزدور دانشگاه شعار دادند. دانشجويان فرياد می کردند: «فرهاد رهبر اخراج بايد گردد»، «دانشجو می ميرد ذلت نمی پذيرد».
اعتراض دانشجويان در حالی بود که رژيم آخوندی در وحشت از اعتراض دانشجويان به مناسبت 16آذر، تدابير امنيتی شديدی را در اين دانشگاه اعمال کرده بود.
شاهدان عينی از دانشگاه تهران گزارش کرده اند، رژيم آخوندی با مزدوران خودش دانشگاه تهران را قرق کرده بود و با گسيل کردن مزدوران حراست، بسيج، اطلاعات و مزدوران لباس شخصی، قصد داشت جلوی هر حرکت اعتراضی را در دانشگاه تهران بگيرد. يک شاهد عينی می گويد مزدوران از هر کسی که می خواست د وارد دانشگاه شود کارت دانشجويی می خواستند و بسيجيان بی سيم به دست سطح دانشگاه تهران را پوشانده بودند.
اما دانشجويان موفق شدند جو امنيتى شديد را در هم بشكنند و شعار ”مرگ بر ديكتاتور” را در دانشگاه طنين انداز كنند. دانشجويان شيشه هاى ورودى تالار فردوسى را كه مزدوران در آنجا قصد رويارويى با دانشجويان داشتند شكستند و شعار دادند ”دانشجوى زندانى آزاد بايد گردد”.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: