19 خبرنگار صدا و سیمای رژیم کرونا گرفتند

19 خبرنگار صدا و سیما کرونا گرفتند+عکس

سرکرده خبرگزاری صدا و سیما رژیم ، خبرداد که رسانه رژیم، کرونا گرفتند.

مهرداد سید مهدی در توئیتر نوشت: “همکاران من در حالی که هنوز از فضای انتخابات بیرون نیامده بودند  در خط مقدم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی درخصوص کرونا، قرار گرفتند.

بارها تا دل خطر یعنی بخش مراقبت های ویژه هم رفتند، برای 19 نفر از همکارانم که مبتلا به کرونا شده اند، شفای عاجل مسالت دارم.”

خبرنگاران صدا و سیما کرونا