212 پسر زیر 15 سال و 453 دختر زیر 14 سال در استان البرز ازدواج کرده‌اند

ازدواج  در ایران، ماده هزار و 41 قانون مدنی به این موضوع اشاره و حداقل 13 سال را برای دختران و 15 سال را برای پسران تعیین و مشخص کرده که دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال با اجازه سرپرست، به شرط مصلحت و تشخیص دادگاه صالح اجازه ثبت قانونی ازدواج را پیدا می‌کنند.

پس از انقلاب و در زمان دولت موقت حداقل سن برای دختران 15 و برای پسران 18 سال تعیین شد، در دولت‌های بعدی باز هم این سن تغییر کرد تا در نهایت در سال 81 با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شکل کنونی یعنی همان 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران در آمد.

طبق آخرین آمار سال 95 در استان البرز، 212 پسر زیر 15 سال و 453 دختر زیر 14 سال ازدواج کرده‌اند؛ سال 96 هم 344 مورد ازدواج دختران زیر 14 سال ثبت شده که چهار نفر از آنان زیر 12 سال سن داشته‌اند و این آمار به نسبت جمعیت البرز و البته همسایگی این استان با پایتخت قدری نگران کننده است. افتاب نیوز