سوئد کنترل مرزهاي خود را افزايش مي دهد

دولت سوئد روز چهارشنبه اعلام کرد این کشور قصد دارد برای مقابله با موج فزاینده ورود متقاضیانپناهندگی، کنترل مرزهای خود را به صورت موقت افزایش دهد.

آندرس یگمن Anders Ygeman وزیر کشور سوئد در کنفرانسی مطبوعاتی با اشاره به افزایش روز افزون ورود آوارگان به سوئد گفت اداره مهاجرت سوئد تحت فشار است و پلیس بر این باور است که موج ورود مهاجران برای نظم عمومی کشور تهدید به حساب می آید.

وزیر کشور سوئد افزود ما از ساعت دوازده روز پنجشنبه به وقت محلی به مدت ده روز،کنترل مرزها را افزایش می دهیم.

به گزارشتلوزیون سوئد مدیر بخش ارتباطات اداره مهاجرت سوئد اعلام کرد از ابتدای ماه سپتامبر تا کنون، هشتاد هزار آواره وارد سوئد شدند.

سوئددر میان کشورهای اروپایی  آواره های بیشتری را پذیرفته و در نظر دارد تا سال 2015 در مجموع از یکصد و نود هزار آوارهرا بپذیرد.

به گفته مدیر بخش ارتباطات اداره مهاجرت سوئد ، درحال حاضر آواره ها مجبور هستند تا در چادرها و یا دفاتر اداره مهاجرت بخوابند.