25 ٪ از روستاهای استان خوزستان اب اشامیدنی ندارند

650 روستای خوزستان فاقد سیستم آبرسانی است/کمک‌های شرکت نفت  قطره‌ای و ناچیز است

650 روستای خوزستان فاقد سیستم آبرسانی است، کمک‌های شرکت نفت قطره‌ای و ناچیز است

قائم مقام شرکت آبفا استان خوزستان با بیان اینکه 25 درصد از روستاهای استان فاقد آب شرب پایدار هستند، گفت: در فاز دوم طرح آبرسانی غیزانیه به 198 میلیارد تومان اعتبارات نیاز داریم که تا کنون تامین نشده است.

وی به فارس گفت: ” در حال حاضر از 4 هزار روستای استان تعداد 650 روستا فاقد سیستم آبرسانی هستند که  جمعیت این روستاها بین 50 تا 60 هزار نفر است.

وی با بیان اینکه جمعیت آب روستایی استان یک میلیون و 150 هزار نفر است.

قائم مقام شرکت آبفا استان گفت:حدود 25 درصد از روستاهای استان که از سیستم آبرسانی برخوردارند ولی فاقد آب شرب پایدار هستند.

وی در رابطه با کمک شرکت‌های صنعتی بزرگ پیرامون روستاها در غالب مسئولیت اجتماعی، گفت: اخیراً شرکت نفت کمک‌هایی را به ما کرد اما به نسبت اعتباراتی که زیرساخت‌های روستاها به آن نیاز دارند کمک‌های شرکت نفت  قطره‌ای و ناچیز است و فقط شامل مناطقی مانند غیزانیه دشت‌آزادگان، هویزه و… که تاسیسات نفتی وجود دارند شده است.

حرباوی با بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های نیمه تمام یک هزار و 500 میلیارد تومان است، عنوان کرد: شرکت نفت سالانه فقط 10 تا 12 میلیارد تومان کمک می‌کند که این رقم با رقم اعتبارات مورد نیاز ما قابل مقایسه نیست.

حرباوی بیان کرد: در فاز دوم طرح آبرسانی غیزانیه به  198 میلیارد تومان اعتبارات نیاز داریم که تا کنون تامین نشده است